• Palju õnne!

  Arena Tartu võitis Tartu Kaasava eelarve hääletuse

  Tartu vajab ja väärib visiooni…

  ARENA TARTU

Mechanical

Arena Tartu

Tartu vajab ja väärib visiooni, mis arendaks ja mitmekesistaks eelkõige meie enda kodulinna, kuid puudutaks ka kogu Eesti ühiskonda laiemalt.

Koostöös linna, riigi, ülikooli ja erasektoriga soovime meie, SA Tartu Korvpallikool
olla eestvedajaks uue, polüfunktsionaalse Tartu Mechanical Arena ehitamisel, mis on mõeldud erinevate spordi- ja kultuuriürituste, konverentside ja messide korraldamisteks ning rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimiseks.

Oleme võtnud eeskujuks Soome arhitektibüroo L Architects poolt projekteeritud halli, mis on kogunud tuntust just oma innovaatilise mehaanilise lahenduse eest mahutades samal ajal 4000 pealtvaatajat kergejõustikuhalli ja 10 000 pealtvaatajat jäähokihalli.

Tartu uue halli mahutavus mehaanilise lahendusega võiks olla vahemikus ca 2000-5000 pealtvaatajat, et hall oleks piisavalt suur, multifunktsionaalne ja samas ka hubane!

Tartu Mechanical Arena on originaalne ja innovaatiline, sest hall ehitatakse mehaanilisele kandekonstruktsioonile, mis võimaldab kohandada platvormide kõrgust vastavalt üritustele ja pealtvaatajate arvule. Selline lahendus rikastaks linnaruumi, hõlmaks kogu Lõuna-Eesti elanikkonda ja pakuks võimalust külastada oma meeliskontserte, -näitusi,
-messe ja spordiüritusi just oma kodukandis.

100% Linnarahva jaoks

Arena Tartu arendab linnaruumi ja annab võimaluse tartlastel nautida kontserte, näitusi, konverentse ja spordisündmusi oma kodulinnas.

ORIGINAALNE JA INNOVAATILINE

Halli mehaaniline kandekonstruktsioon võimaldab samal ajal korraldada erinevaid üritusi ja kohandada istekohti vastavalt vaatajate või osalejate arvule.

SILD TULEVIKKU

Mõeldes uue halli asukohale Raadil, aitame kaasa linna kiirele arengule seni vähearenenud, kuid suure potentsiaaliga piirkonnas.
Kuna Arena Tartu võimalik asukoht on kesklinnast kõigest 1 km kaugusel, siis võib hallist saada sild kesklinna ja Raadi vahel, mille läbi suureneb ka Raadi linnaosa väärtus. 

LINNARAHVA OTSUS

Otsus tuua maailmatasemel kontserid, üritused ja messid meile Tartusse kohale, on linnarahva kätes.
Just Tartu linna elanikud saavad anda oma panuse Tartu arengule kultuuri- ja spordisündmuste mekaks.

SINA OTSUSTAD!

Kaasava eelarve hääletus 5.-11. oktoobrini.

Tartu Mechanical Arena on planeeritud Raadi linnaossa Kasarmu tänava ja Puiestee tänava nurgast alguse saavale maa-alale.

Arena võimalik asukoht on kesklinnast vaid 1 km kaugusel!

Asukoha kasuks räägib Kesklinna, Ülejõe linnaosa, Jaamamõisa, Raadi, Supilinna ja Annelinna lähedus, mis annaks olulisele hulgale publikust võimaluse üritusele tulla mitte autoga, vaid jalgsi, meeldiva 5-10 minutilise jalutuskäiguga.

Kaart

Kust tuleb raha?

Arena finantseerimine

TARTU LINN

– Leiame, et Raadi linnaosa tänane potentsiaal on kasutamata ja Arena Tartu tekkimisega tõstame oluliselt nii Raadi kui ka ümbritsevate piirkondade väärtust.
– Õige kommunkatsiooni- ja müügitöö tulemusena on võimalik saada Raadist Tartu meelepäraseim elu- ja vaba aja keskus, kus on ühendatud kaasaegsed elutingimused ja vaba aja veetmise võimalused.
– Tartu linnal on Raadi linnaosas ca 15 ha vaba maad, millel puudub selge otstarve ja visioon.
– Selle piirkonna väärtus võib aga tulevikus jääda vahemikku 10-15 miljonit eurot.

RIIGI TOETUS

– Kuna Arena Tartu on otseselt seotud Eesti riigi arenemiseks vajalike meedetega, siis on riigi abi ja toetus, nii rahaline kui ka otsusepõhine, elementaarne.
– Regionaalpoliitiliselt on äärmiselt oluline anda Tartu linnale uus hingamine.
– Arena Tartu loob uusi töökohti ja võimalusi Tartu linnale, arendab kultuuri- ja spordiüritustega seonduvalt nii turismi kui ka meile nii vajalikku lennu- ja maanteeliiklust ja loob lisavõimalusi rahvusvahelisteks koostööprojektideks.
– Rail Balticu plaanitav teekond võib ohustada Tartu linna jätkusuutlikkust linnana ja seetõttu vajab Tartu riigipoolset abi Arena ehitamiseks, et aidata Tartust kujundada tõmbekeskus nii külastajatele, linlastele endile kui ka suur- ja väikeettevõtetele ning investoritele.
– Lisaks peab ka Tartu lennujaam omama üha suuremat kandepinda ning lennuliikluse järk-järgulist taastamist.
– Kas tulevikus saame tänu halli ehitusele rääkida ka Tartu-Tallinn neljarealisest maanteest, näitab aeg.

ERASEKTOR

– Nii mahuka ja kaugeleulatuva visiooniga projekti juures vajame spetsialistide kaasamist erasektorist, kes jagavad meie nägemust Tartu linna arengust.
– Olgu selleks siis äritegevuse laiendamine Raadi linnaossa, ettevõtluspotentsiaali kasvatamine või sponsorkorras projekti toetamine.
– Tegemist on enneolematu projektiga, mille innovaatilisus meelitab kindlasti ligi edukaid ettevõtjaid ja firmasid, kes tahavad kirjutada oma nime ajalukku.

EUROTOETUSED

– Struktuurivahendeid ehk euroraha saab Eesti kolmest ühtekuuluvuspoliitika fondist ehk struktuurivahenditest – Euroopa sotsiaalfondist (ESF), Euroopa regionaalarengu fondist (ERF) ja Ühtekuuluvusfondist (ÜF) toetusi kuni aastani 2020. Otseselt ehitustegevusele EL fondidest aastatel 2015-2020 toetust ette näha ei ole.

Küll aga on võimalik otseselt seostada Arena Tartu projekt Tartu linna arenguga ja seeläbi EL struktuurifondidest jagatavate finantstoetustega.

Euroliidu toetusi on võimalik taotleda kasvuvõimelise ettevõtluse arendamiseks, piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks, linnapiirkondade jätkusuutlikuks arenguks, jätkusuutliku transpordi väljaarendamiseks, haldusvõimekuse parendamiseks, elukeskkonna, tööturu ja turismi paremate võimaluste loomiseks. Ehk eesmärkidega, mida täidab Arena Tartu ehitamine Tartu kesklinna raadiusesse.

Tegevuskava

2015

05-11 Oktoober kaasava eelarve hääletus

2016

Kaasava eelarve projekti elluviimine: uuringud, lähteülesande koostamine, eskiisprojekti tegemine, finantseerijate (sealhulgas erasektori) kaasamine

2017

Halli funktsioneerimise vormi väljatöötamine, täpse finantseerimisskeemi väljatöötamine, eurofondide kaasamine, põhiprojekti tegemine

2018

Tööprojekti tegemine, ehitushanke korraldamine ning ettevalmistused ehitamiseks

2019

Arena Tartu ehituse algus

2020

Arena Tartu avamine

Meist

Kes me oleme

SA Tartu Korvpallikool on seltskond sõpru, kes soovib panustada ühiskonda ja kaasa rääkida inimestele, kogukonnale ja linnale olulistel teemadel.
Miks me seda teeme? Sest me hoolime oma kodulinna arengust, linnarahvale nende vääriliste võimaluste pakkumisest ja kõrgtasemel kultuuri- ning spordisündmustest.
Kaasav eelarve on tänuväärt üritus, kus on võimalik ellu viia linnakodanike enda mõtteid ja seda teed on linnal kindlasti vaja ka jätkata.
Siiski leiame, et lisaks väiksematele ja väga olulistele ideedele, mis on tihti suunatud küllalt limiteeritud sihtgrupile, vajab Tartu ka suuremat visiooni.
Visiooni, mis arendaks ja mitmekesistaks eelkõige meie enda kodulinna, kuna tänasel päeval jäävad mitmed huvitavad ideed ja projektid just korraliku keskuse puudumise tõttu realiseerimata.

SA TKK soovib olla eestvedajaks uue multifunktsionaalse TARTU MECHANICAL ARENA tekkimisel Tartu linna, mis on mõeldud just selliste ideede rakendamiseks.

Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 näeb tulevikus ette kultuuri- ja spordielu arendamist, heatasemeliste festivalide ja messide ning suurürituste korraldamist, kuid suurepärased mõtted ja innovaatilised ideed jäävad just korraliku keskuse puudumisest tingituna realiseerimata.

Arena Tartu projekt haakub Tartu linna arengukava punktidega loomaks linnarahvale mitmekesised võimalused tegevspordiks, saamaks osa heatasemelistest kultuuri- ja spordisündmustest, festivalidest, näitustest ja noorteprogrammidest.

Projekt loob võimalused lennuliikluse parendamiseks ja aktiviseeriumiseks, turismi elustamiseks, töökohtade loomiseks ning rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimiseks.

Multihall on mõeldud esmajoones kasutamiseks kogu linnarahvale nii kultuuri- ja spordisündmustel osalemiseks kui ka korraldamiseks.

SA Tartu Korvpallikool asutaja liikmed vasakult Tarmo Kikerpill, (Notar Edgar Grünberg), Teele Arak, Marek Kaljula, Ronni Neissaar, Margus Tsahkna, Urmas Somelar ja Tanel Tein.

Tartlased arvavad

“Uus hall tõstaks meid automaatselt uuele tasemele ja pakuks kossusõpradele suurepäraseid elamusi.”

kullamäe

Gert Kullamäe TÜ Rock peatreener

“Suur idee võib käima
tõmmata kogu Tartu linna.
Arvan, et selline hall
on suur idee.”

kalmre

Vahur KalmreAjakirjanik

“Unistagem suurelt ja julgelt!
Arena Tartu
järgi on vajadus
ammu olemas.”

jaanovits

Margus JaanovitsNäitleja

“Selline hall võib tuua
Simple Sessioni
taas koju
Tartusse.”

foto

Mario KalmreSimple Session peakorraldaja

KAASAVA EELARVE HÄÄLETUS

Kaasava eelarve hääletus

HÄÄLETA ARENA TARTU POOLT SIIN

Hääletus 2015

 • Tartu kaasava eelarve rahvahääletus toimub 5.-11. oktoobril 2015.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
 • Rahvahääletus viiakse elektrooniliselt läbi infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga.
 • Hääletada saab ka Tartu linna infokeskuses (raekoja I korrus) kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument.
 • Elektrooniline hääletus algab 5. oktoobril kell 10 ja lõpeb 11. oktoobril kell 18. Hääletada saab ööpäevaringselt.
 • Infokeskuses toimub hääletamine 5.-11. oktoobril kell 10-18.

Ideede tutvustamine

Kaasava eelarve ideid tutvustakse juulist septembrini nii linnaruumis, meedias kui ka internetis.

Korraldatakse ka ideid tutvustav avalik üritus.

Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.

Kaasav eelarve

Juba kolmandat aastat on tartlastel võimalik otsustada, kuidas kasutada 140 000 eurot linna aastaeelarve raha. Tartu kaasava eelarvega soovib linnavõim parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas või viia ellu mõni päris uus idee.

Idee teostamine

Ideede elluviimine

 • Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Kui enim hääli saanud ideede maksumus on väiksem kui 70 000 eurot, viiakse ellu paremusjärjestuses järgmine idee, mis mahub ülejäänud summa sisse.
 • Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus.
 • Kaasava eelarve ideed tuleb viia ellu 2016. aasta jooksul.

Kaasav eelarve

Mida saadakse 70 000 euro eest?

HALLI SUURUS

 • KUI SUURT HALLI VAJAB TARTU LINN?
 • KAS 3000 ISTEKOHTA?
 • KAS 5000 ISTEKOHTA?
 • KAS 7000 ISTEKOHTA?
 • MIS ÜRITUSTEST TUNNEB TARTLANE PUUDUST?

EHITUSEELARVE

 • MILLINE ON
 • …VISUAALNE LAHENDUS?
 • ….EHITUSEELARVE?
 • …TÕSTEMEHANISMI MAKSUMUS?
 • PARIM
  PARKIMISE
  LAHENDUS?

3 ESKIISPROJEKTI

 • HOONE ARHITEKTUURIST
  SAADAKSE…
 • 3D PILDID JA MAKETT
 • KORRUSTE PLAANID
 • VAATED, LÕIKED
 • VÕIDUTÖÖ EHITUSMAKSUMUS

RAHASTUS

 • MILLISED ON RAHASTUSE KANALID?
 • TARTU LINN
 • EESTI VABARIIK
 • EUROTOETUSED
 • ERASEKTOR, ANKURRENTNIKUD

Küsi julgelt

SA Tartu Korvpallikool

Telefon

+372 528 0050