Meist

Kes me oleme

SA Tartu Korvpallikool on seltskond sõpru, kes soovib panustada ühiskonda ja kaasa rääkida inimestele, kogukonnale ja linnale olulistel teemadel.
Miks me seda teeme? Sest me hoolime oma kodulinna arengust, linnarahvale nende vääriliste võimaluste pakkumisest ja kõrgtasemel kultuuri- ning spordisündmustest.
Kaasav eelarve on tänuväärt üritus, kus on võimalik ellu viia linnakodanike enda mõtteid ja seda teed on linnal kindlasti vaja ka jätkata.
Siiski leiame, et lisaks väiksematele ja väga olulistele ideedele, mis on tihti suunatud küllalt limiteeritud sihtgrupile, vajab Tartu ka suuremat visiooni.
Visiooni, mis arendaks ja mitmekesistaks eelkõige meie enda kodulinna, kuna tänasel päeval jäävad mitmed huvitavad ideed ja projektid just korraliku keskuse puudumise tõttu realiseerimata.

SA TKK soovib olla eestvedajaks uue multifunktsionaalse TARTU MECHANICAL ARENA tekkimisel Tartu linna, mis on mõeldud just selliste ideede rakendamiseks.

Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 näeb tulevikus ette kultuuri- ja spordielu arendamist, heatasemeliste festivalide ja messide ning suurürituste korraldamist, kuid suurepärased mõtted ja innovaatilised ideed jäävad just korraliku keskuse puudumisest tingituna realiseerimata.

Arena Tartu projekt haakub Tartu linna arengukava punktidega loomaks linnarahvale mitmekesised võimalused tegevspordiks, saamaks osa heatasemelistest kultuuri- ja spordisündmustest, festivalidest, näitustest ja noorteprogrammidest.

Projekt loob võimalused lennuliikluse parendamiseks ja aktiviseeriumiseks, turismi elustamiseks, töökohtade loomiseks ning rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimiseks.

Multihall on mõeldud esmajoones kasutamiseks kogu linnarahvale nii kultuuri- ja spordisündmustel osalemiseks kui ka korraldamiseks.

SA Tartu Korvpallikool asutaja liikmed vasakult Tarmo Kikerpill, (Notar Edgar Grünberg), Teele Arak, Marek Kaljula, Ronni Neissaar, Margus Tsahkna, Urmas Somelar ja Tanel Tein.